Consul fogalma

A consuli cím feltehetően a con és sul latin szavakból jöhetett létre. Az előbbi prepozíció, jelentése: együtt, az utóbbi pedig a salio (menni) igéből ere jelentése . A consulok voltak az ókori Róma legfőbb magistratusai (tisztviselői) a köztársasági időkben.

Eredetileg a római köztársaság legmagasabb tisztsége, a császárkorban azonban már inkább csak üres cím, amelyet a szenátorok hivatali . CONSUL: Az ókori Rómában az állam élén álló főtisztviselő, akik egymást ellenőrizve, évig viselhették ezt a címet egyeduralom elkerülése érdekében. A B D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z2005.

A római köztársaság legmagasabb rangú címe, amelyet két személy töltött be, de mindössze csak évre válaszották meg őket. A szenátus és a népgyűlés irányította a köztársaságot. Corpus Hippocraticum – értekezés Hippokratész (Kr.e.

460–370) görög orvostól ill. Caesar consul lesz, Pompeius után megy, a Balkánon megütközik vele, végül Pharszalosznál győzelmet arat, Pompeius elmenekül. Római kori fogalmak „Eadem magistratuum vocabula”: A hivataloknak csak a neve maradt.

Consul designatus: következő évre kijelölt consul. A történelmi fogalmak átfogó gyűjteményének összeállítása található cikkünkben,. Consuli jogkörrel fölruházott hatalmukat a néptribunusok .

Többnyire tartományi kormányzóvá nevezték ki őket. A császárkorban a provinciák kormányzójának címe. Ugyancsak a királyság hagyománya élt tovább abban, hogy a consulok átmeneti helyettesítésére választott, egymást naponként váltó senatorokat még a Kr.

Az együtt-űlés és a tanács kozás fogalma közelálló s így a jelentés is igazolja szerinte az alaktani feltevésből levont . Olyan sokszor halljuk azokat a kifejezéseket, hogy Senatus, Consul, Dictator. De vajon tudjuk is hogy ezek mit jelentenek?