Ionszelektív elektród

Ionszelektív elektród szelektivitásának vizsgálata. Az ionszelektív elektródok olyan potenciometriás érzékelők, melyek valamely ion aktivitásának . F- ion mérése ionszelektív elektróddal, direkt potenciometriás módszerrel. Ioncsere egyensúly alapján mérő elektródokat nevezzük ionszelektív elektródoknak.

Ionszelektív elektródok (membránelektródok) – ISE. A HANNA Instruments ionszelektív elektródjai három általános kategóriába sorolhatók felépítésük alapján. A RADELKIS különböző ionszelektív elektródot gyárt és forgalmaz.

Ionszelektív elektródok (membránelektródok) félvezető vagy ioncserés alapon . Friss adatok, szakmai tanácsadás egyénre szólóan is PH- ÉS IONSZELEKTÍV ELEKTRÓD termékkel kapcsolatban. Az ionszelektív elektródok történetét Magyarországon 1961-től számítjuk, mert az. Később tárgyaljuk a fenti csoportokba nem illeszthető ionszelektív membránelektródokat is.

Vonatkozási elektród a potenciometriás mérőcellák azon elektródja, amelynek potenciálja a mérendő. Komplex egyensúlyra épülő ionszelektív elektródok, pl. Csapadékalapú ionszelektív elektródok jodidion, fluoridion (LaF3) példa a gyakorlat alapján. Folyadékmembrán-elektró egy-egy példa.

Ionszelektív elektródok működésének elve.

Az elektrolízis (az anyagok leválása a két elektródon) csak egy bizonyos feszültség esetén indul meg:. A kutatási program célja vezető polimer belső elvezetésű ionszelektív elektródok előállítása, és az így kapott elektródok analitikai . Potenciometriás meghatározás, kloridion-szelektív elektród segítségével. Az ionszelektív elektródok az ioncsere elvén működnek és a potenciálmeghatározó . Az általunk kifejlesztett szenzorok (ionszelektív elektródok vagy bioszenzorok) potenciometriás mérésekre alkalmasak.