Használati mintaoltalom

Használati mintaoltalomban részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó megoldás ha új, . A használati minta oltalom a szabadalmaztatható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma. A használati minta jogi szabályozása, a szabadalmi oltalom elhelyezkedése az oltalmi formák között, és a SZTNH eljárásának bemutatása.

A használati mintaoltalomra vonatkozó információk hiányában a vállalkozót a. A használati mintaoltalom olyan műszaki megoldások védelmére szolgáló . Milyen sajátosságai vannak a használati mintaoltalom jogi szabályozásának? Használati mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom) részesülhet valamely tárgy kialakítására, szerkezetére vagy részeinek elrendezésére vonatkozó .

A használati mintaoltalom a szabadalomhoz hasonló iparjogvédelmi oltalmi forma, amely egy új műszaki megoldás feltalálója vagy annak . A használati mintaoltalom a szabadalom „kistestvére”, szokás kis-szabadalomnak is hívni, és alapvetően a szabadalmazható találmány feltalálói színvonalát el . A használati minta oltalma a találmányok egyik iparjogvédelmi oltalmi formája a. Külföldön kevés ország biztosítja a használati minták külön (sui generis) . A legfontosabb különbség a használati mintaoltalom és a szabadalom között az, hogy az oltalom megszerzéséhez szükséges alkotói szint a szabadalommal .

A használati mintaoltalom engedélyezéséhez szükséges feltételek könnyebben teljesíthetők, mint a szabadalom esetében, az elbírálási idő is sokkal rövidebb . A használati mintaoltalom a szabadalomhoz hasonló oltalmi forma, amely új műszaki megoldások (eszközök vagy berendezések) jogi oltalmát biztosítja . Ha a vámhatóságokat értesítették arról, hogy eljárás indult annak megállapítására, hogy formatervezési mintaoltalom, szabadalom, használati minta vagy . A használati mintaoltalom új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma. A mintaoltalom alapján a minta jogosultjának kizárólagos joga van arra, . A használati mintaoltalom a szabadalmazható találmány színvonalát el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma. Jakabné Molnár Judit, Kürtös József, Szemző György, Angyalné dr. Mi a különbség a szabadalom és a formatervezési minta között?

Közzé kell tenni a lajstromozott közösségi . Használati mintaoltaloa szabadalmaztatható találmány színvonalát még el nem érő új szerkezeti kialakítások védelmére szolgáló oltalmi forma.