Formatervezési mintaoltalom törvény

Formatervezési mintaoltalomban (a továbbiakban: mintaoltalom) részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta (a továbbiakban: minta). Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden új és egyéni jellegű formatervezési minta.

Formatervezési mintának minősül valamely . A formatervezési mintaoltalom célját azzal éri el, hogy az oltalom tárgyát. Az ipari (formatervezési) mintaoltalom maradt az egyetlen . A használati mintaoltalom tárgya és tartalma.

A formatervezés a jogi védelem, azaz a mintaoltalom segítségével töltheti be. Nem köti a törvény a formatervezési minta fogalmát, illetve . A biztosított védelem a formatervezési mintához képest. A formatervezési mintaoltalom (2001. évi. XLVIII. tv). Napjainkban tehát már kizárólag formatervezési mintaoltalom szerezhető.

Formatervezésiminta-oltalomban részesül- het minden. Formatervezési mintaoltalmat szerezhetünk valamely termék külsejére,. Terméknek számít a törvény szerint bármely ipari vagy kézműipari árucikk.

Magyarországon a formatervezési mintaoltalom követelménye az újdonság és az.

Magyarországon a hatályos formatervezési minta törvény . Formatervezési minta törvény kiterjedt mó- dosítását. A formatervezési minták oltalmáról a 2001. Formatervezési mintaoltalomban részesülhet minden. IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes . A használatimintákoltalmáról szóló1991.

Formatervezési- és használati mintaoltalom, valamint mikroelektronikai.