Energiahordozók csoportosítása

Természetből kinyert (primer energiahordozók ). Az energiahordozó olyan anyag vagy jelenség, amivel mechanikai munka valamint hő állítható elő illetve általa vegyi vagy fizikai eljárások működtethetők . Elsődleges és átalakított energiahordozók tulajdonságai.

Az energiahordozók környezetvédelmi jellemzői. A Föld energiaforrásait két csoportba oszthatjuk: Primér (elsődleges) energiaforrások: pl. Az energiahordozókat felhasználhatóságuk szerint két csoportra osztjuk.

Nem megújuló energiaforrások: szén, kőolaj . Az alternatív energiahordozók felhasználása napjainkban még nem. Miután kibányásztuk a kõolajat, a földgázt és a szenet csak utána hasznosíthatjuk energiájukat. Utóbbiba, tehát a nem megújulókba tartoznak a fosszilis energiahordozók (szén, kőolaj, földgáz). A Föld készlete a hagyományos energiahordozók (mint a szén, a szénhidrogének vagy az atomenergia) terén véges.

A természetből kinyert energiahordozók: pl. Energiahordozók csoportosítása, fosszilis, megújuló, nukleáris. A kőszén keletkezése, fajtái, felhasználása.

A kőolaj és a földgáz keletkezése, feldolgozása, . Energetikai szakértői szakmérnöki szak, Sopron 2004.

Energiahordozók Energiahordozók csoportosítása Energiafajták Primer és . Kétféle felosztás: Átalakítás szerint: Primer energiaforrás; Primer energiahordozó; Szekunder energiahordozó. Ez a csoportosítás elvi szempontból ugyan kifogásolható, hiszen a kimerülő és . Az energiahordozók csoportosítása: A természeti erőforrások egyik legfontosabb csoportját az energiahordozók alkotják. Energiák, energiahordozók, energiaellátás.